STARPTAUTISKAIS PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS „WIND STARS 2021”

International Competition for Young Performers of Wind Instruments “WIND STARS 2021″

Rezultāti / Results:

WIND STARS 2021 AI 1,2.

WIND STARS 2021 AI 3,4.

WIND STARS 2021 AI 5,6.

WIND STARS 2021 AII 7.

WIND STARS 2021 BI, BII.

WIND STARS 2021 CI.

WIND STARS 2021 CII.

Small ensembles 2021.

Large ensembles 2021.

Orchestra 2021.

D Variete 2021.

Nolikums 2021

Regulation 2021

Положение 2021