Konkursi mūzikā / Music Competitions

NORAS NOVIKAS X STARPTAUTISKAIS MAZĀS KAMERMŪZIKAS KONKURSS

Nora Novika X International Small Chamber Music Competition
2020.gada 15., 16.oktobris

Pieteikuma anketa / Application


A.GRĪNBERGA JAUNO ĢITĀRISTU KONKURSS "KUR TAD TU NU BIJI?" veltīts Andrim Kārkliņam

2020.gada 22.aprīlis

Konkursa nolikumsSITAMINSTRUMENTU SPĒLES SOLISTU UN ANSAMBĻU KONKURSS / FESTIVĀLS

2020.gada 20.aprīlis


Konkursa nolikums

Konkursa pieteikuma anketaSTARPTAUTISKAIS PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS „WIND STARS 2020”

International Competition for Young Performers of Wind Instruments WIND STARS 2020”

Nolikums 2020

Regulation 2020

Rezultāti / Results 2020

MAZĀS KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS

Notiks 2021.gada pavasarī