STARPTAUTISKAIS PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS „WIND STARS 2020”

International Competition for Young Performers of Wind Instruments “WIND STARS”

Rezultāti / Results:

WIND STARS 2020 A I

WIND STARS 2020 A II KPI

WIND STARS 2020 A II MPI

WIND STARS 2020 A III KPI

WIND STARS 2020 A III MPI

WIND STARS 2020 B I

WIND STARS 2020 B II

Nolikums

Regulation

Uzstāšanās grafiks

Presentation schedule 27./28.02 AI, AII, AIII group

Presentation schedule 29.02. BI, BII group

AI kategorija 27.02

AII kategorija koka 28.02

AII kategorija flautas 27.02

AII kategorija metals 27.02

AIII kategorija flautas 27.02

AIII kategorija koka 28.02

AIII kategorija metals 28.02

BI kategorija 29.02

BII kategorija 29.02