STARPTAUTISKAIS PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS „WIND STARS 2022”

International Competition for Young Performers of Wind Instruments “WIND STARS 2022″

Nolikums 2022

Regulation 2022

Положение 2022

WIND STARS Application form 2022

WIND STARS Заявка 2022

Rezultāti / Results

Category II “Ensembles” at music schools CI (remotely) – pupils of music schools (Form 1 – 4)

Woodwind instruments AI, AII (remotely) – pupils of music schools (Forms 1,2,3,4)

Woodwind instruments AI, AII (remotely) – pupils of music schools (Forms 1,2,3,4)

Woodwind instruments BI, BII (remotely) – pupils of music secondary schools (Years 1,2,3,4)

Woodwind instruments BI, BII (remotely) – pupils of music secondary schools (Years 1,2,3,4)

Woodwind instruments BII (remotely) – pupils of music secondary schools (Year 4)

Woodwind instruments AIII (remotely) – pupils of music schools (Forms 5,6,7)

Woodwind instruments AIII (remotely) – pupils of music schools (Forms 5,6,7)

Brass instruments AI, AII (remotely) – pupils of music schools (Forms 1,2,3,4)

Brass instruments AI, AII (remotely) – pupils of music schools (Forms 1,2,3,4)

Brass instruments BI, BII (remotely) – pupils of music secondary schools (Years 1,2,3,4)

Brass instruments BII (remotely) – pupils of music secondary schools (Year 4)

Brass instruments BI, BII (remotely) – pupils of music secondary schools (Years 1,2,3,4)

Brass instruments AIII (remotely) – pupils of music schools (Forms 5,6,7)

Brass instruments AIII (remotely) – pupils of music schools (Forms 5,6,7)

Category III “Orchestras” at music schools DI (remotely) – pupils of music schools

Percussion instruments at music schools AI,AII (remotely) – pupils of music schools (Forms 1,2,4)

Percussion instruments at music schools AIII (remotely) – pupils of music schools (Forms 5,6,7)

Percussion instruments BI,BII (remotely) – pupils of music secondary schools (Years 1,4)